Provádíme veškeré zemní a výkopové práce, jako jsou výkopy základů, přípravné práce pro stavby, terénní úpravy a v neposlední řadě také nakládka a odvoz zeminy. Disponujeme několika specializovanými stroji, díky kterým jsme schopni provést práce i ve ztížených terénních podmínkách. Při provádění zemních prací využívám výhradně vlastní techniku, tímto jsem schopen výrazně zkrátit termín zakázek.

Kromě výše uvedených služeb také zajišťujeme přistavení kontejnerů, odvoz a likvidaci odpadu a suti v souladu s platnou legislativou a včetně všech potřebných dokladů. Přistavíme Vám více kontejnerů pro možnost třídění odpadu (a tím pádem úsporu) a nebo jeden vícekomorový kontejner apod.

Naši práci realizujeme nejčastěji v okolí Berouna , Dobříše, Hořovic a Prahy, ale ani větší vzdálenosti nám nijak nedělají potíže. Naše dílna a garáže jsou umístěny ve městě Zdice.